Nhận cứu máy OPPO A39, A57, F1s 2017, A59s treo logo, chỉ rung, nhận driver mtk

Back to Bài viết

Nhận cứu máy OPPO A39, A57, F1s 2017, A59s treo logo, chỉ rung, nhận driver mtk

Nhận cứu máy OPPO A39, A57, F1s 2017, A59s treo logo, chỉ rung, nhận driver mtk

 • Oppo A39 – Neo9s – CPH1605 Máy bị mã bảo vệ wipe không hết, flash userdate treo logo
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 Máy bị bootloop
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 dính tài khoản google, remove ok FRP
 • Oppo A57 Máy bị mã bảo vệ wipe không hết, flash userdate treo logo
 • Oppo A57 Máy bị bootloop
 • Oppo A57 dính tài khoản google, remove ok FRP
 • Oppo F1s 2017 A1601 Máy bị mã bảo vệ wipe không hết, flash userdate treo logo
 • Oppo F1s 2017 A1601 Máy bị bootloop
 • Oppo F1s 2017 A1601 dính tài khoản google, remove ok FRP
 • Sau khi gặp lỗi này máy sẽ mất nguồn mở nguồn chỉ rung không lên màn hình

This solution can fix:
——————-OPPO A39—————————–

 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 Repair imei ok no box
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 power on only vibration
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 freezee logo
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 flash tool flash failed
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 freezee recovery mode
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 imei null
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 unlock network

Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 của bạn bị trình trạng như sau :

 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 mất imei, repair imei, imei null
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 treo logo không thể vào bên trong sử dụng bình thường
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 máy demo không sữ dụng các mạng khác
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 flash tool bị lỗi flash failed
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 mở nguồn chỉ rung liên tục nhưng không hiển thị và lên màn hình
 • Oppo A39 – Neo 9s – CPH1605 bị hạn chế thể sim, máy nước ngoài cần unlock sử dụng nhiều mạng khác

  ————-OPPO A57————————

 • Oppo A57 Repair imei ok no box
 • Oppo A57 power on only vibration
 • Oppo A57 freezee logo
 • Oppo A57 freezee recovery mode
 • Oppo A57 imei null

Oppo A57 của bạn bị trình trạng như sau:

 • Oppo A57 mất imei, repair imei, imei null
 • Oppo A57 treo logo không thể vào bên trong sử dụng bình thường
 • Oppo A57 máy demo không sữ dụng các mạng khác

  ————————-OPPO F1s 2017——————————–

 • Oppo F1s 2017 A1601 Repair imei ok no box
 • Oppo F1s 2017 A1601 power on only vibration
 • Oppo F1s 2017 A1601 freezee logo
 • Oppo F1s 2017 A1601 flash tool flash failed
 • Oppo F1s 2017 A1601 PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • Oppo F1s 2017 A1601 BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • Oppo F1s 2017 A1601 freezee recovery mode
 • Oppo F1s 2017 A1601 imei null
 • Oppo F1s 2017 A1601 unlock network

Oppo F1s 2017 A1601 của bạn bị trình trạng như sau:

 • Oppo F1s 2017 A1601 mất imei, repair imei, imei null
 • Oppo F1s 2017 A1601 treo logo không thể vào bên trong sử dụng bình thường
 • Oppo F1s 2017 A1601 máy demo không sữ dụng các mạng khác
 • Oppo F1s 2017 A1601 flash tool bị lỗi flash failed
 • Oppo F1s 2017 A1601 PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • Oppo F1s 2017 A1601 BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • Oppo F1s 2017 A1601 mở nguồn chỉ rung liên tục nhưng không hiển thị và lên màn hình
 • Oppo F1s 2017 A1601 bị hạn chế thể sim, máy nước ngoài cần unlock sử dụng nhiều mạng khác

  ————————-OPPO A59s——————————–

 • OPPO A59s Repair imei ok no box
 • OPPO A59s power on only vibration
 • OPPO A59s freezee logo
 • OPPO A59s flash tool flash failed
 • OPPO A59s PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • OPPO A59s BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • OPPO A59s freezee recovery mode
 • OPPO A59s imei null
 • OPPO A59s unlock network

  OPPO A59s của bạn bị trình trạng như sau:

 • OPPO A59s mất imei, repair imei, imei null
 • OPPO A59s treo logo không thể vào bên trong sử dụng bình thường
 • OPPO A59s máy demo không sữ dụng các mạng khác
 • OPPO A59s flash tool bị lỗi flash failed
 • OPPO A59s PMT changed for the ROM; it must be download. (flash tool)
 • OPPO A59s BROM ERROR : STATUS_SEC_IMGHDR_TYPE_MISMATCH (0xC0020029) (flash tool)
 • OPPO A59s mở nguồn chỉ rung liên tục nhưng không hiển thị và lên màn hình
 • OPPO A59s bị hạn chế thể sim, máy nước ngoài cần unlock sử dụng nhiều mạng khác

Share this post

Back to Bài viết
Nhấn để gọi 0911.7777.11