Up rom, unbrick Black Shark, Black Shark 2/2Pro, Black Shark 3/3 Pro/ 3S Fix treo logo bootloop

Back to Bài viết

Up rom, unbrick Black Shark, Black Shark 2/2Pro, Black Shark 3/3 Pro/ 3S Fix treo logo bootloop

Địa chỉ cung cấp dịch vụ cho các dòng Xiaomi Black Shark tại TPHCM

Chuyên mở khóa, unbrick, cài rom tiếng việt, up rom, stuck logo loop Fastboot Bootloader stuck recovery

Fix Xiaomi Black Shark stuck logo loop Fastboot mode no recovery, fix Black Shark – Black Shark Helo – Black Shark 2 – Black Shark 2 Pro no wifi no mac address no sound no vibrate after root

Hỗ trợ tất cả các dòng Black Shark như

+ Black Shark 1 : SKR-A0, SKR-H0

+ Black Shark 2 : SKW-A0, SKW-H0

+ Black Shark 2 Pro : DLT-A0

+ Black Shark 3 : KLE-A0, KLE-H0

+ Black Shark 3 Pro

Share this post

Back to Bài viết
Nhấn để gọi 0911.7777.11