Fix lưu ảnh màn hình Samsung Galaxy S20, S21, S22, Note 10, Note 20

Back to Bài viết

Fix lưu ảnh màn hình Samsung Galaxy S20, S21, S22, Note 10, Note 20

Địa chỉ cung cấp dịch vụ fix lỗi, sửa lỗi ám màn ( lưu ảnh ) trên các dòng điện thoại Samsung Galaxy

Máy trước khi fix lưu ảnh tình trạng bị lưu icon hồng trên màn hình

Sau khi Fix ám màn hình sẽ không còn tình trạng trên nữa, màn hình trở lại sáng đẹp như bình thường

Hỗ trợ fix ám màn hình các dòng máy sau

S-series : S8, S8 Plus, S9, S9 Plus, S10, S10e, S10 Plus, S20, S20+, S20 Ultra, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S22, S22+, S22 Ultra

Note-series : Note 8, Note 9, Note 10, Note 10 plus, Note 20, Note 20 Ultra

Share this post

Back to Bài viết
Nhấn để gọi 0911.7777.11