Fix “Không thể đăng ký điện thoại này bằng hồ sơ quản trị thiết bị cũ”

Back to Bài viết

Fix “Không thể đăng ký điện thoại này bằng hồ sơ quản trị thiết bị cũ”

Nhận fix lỗi không kích hoạt được tất cả các dòng Samsung do bị khóa Knox

Hỗ trợ tất cả các dòng máy : Samsung Galaxy A70, A71, S10, S10 Plus, S20, S20 Plus, S20 Ultra, A80…..Thông tin lỗi như sau” Không thể đăng ký điện thoại này bằng hồ sơ quản trị thiết bị cũ chỉ được hỗ trợ trên thiết bị chạy Android 10 trở xuống. Để tiếp tục đăng ký, hãy sử dụng hồ sơ doanh nghiệp Android, chẳng hạn như hồ sơ Chủ sở hữu thiết bị “

Share this post

Back to Bài viết
Nhấn để gọi 0911.7777.11