Nhận up rom quốc tế ( Convert to Global rom ) Huawei Mate 20, P30 Pro

Back to Bài viết

Nhận up rom quốc tế ( Convert to Global rom ) Huawei Mate 20, P30 Pro

Nhận up rom quốc tế ( Convert Global Rom ) cho các dòng máy Huawei nội địa trung quốc

Hỗ trợ các dòng máy Huawei :

+ Convert Huawei Mate 20 Pro LYA-AL00 thành LYA-L29 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store+ Convert Huawei Mate 20 HMA-AL00 thành HMA-L29 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store
+ Convert Huawei MATE 20X EVR-AL00 thành EVR-L29 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store
+ Convert Huawei P30 ELE-AL00 thành ELE-L29 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store
+ Convert Huawei P30 Pro VOG-AL00 thành VOG-L29 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store
+ Convert Huawei P30 Lite Nova 4E MAR-AL00 thành MAR-L22 Quốc Tế Full Tiếng Việt và Google Play Store
và các dòng Huawei nội địa khác

Share this post

Back to Bài viết
Nhấn để gọi 0911.7777.11